III Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem "Idą, idą misie. Misie wierszownisie. TRIA"

III Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem "Idą, idą misie. Misie wierszownisie. TRIA"

„Książka to najlepszy przyjaciel człowieka, a biblioteka to świątynia jego myśli.” Tą sentencją Marka Tuliusza Cycerona otworzono 9 maja br. III Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Idą, idą misie. Misie wierszownisie. TRIA”. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało w Gminnej Bibliotece Publicznej w Porąbce Uszewskiej przez Dyrektora placówki panią Danutę Łazarz oraz doradcę metodycznego Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie, panią Izabelę Nadolnik. Adresatami konkursu byli wychowankowie przedszkoli oraz uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych gminy Dębno.

Ideą przewodnią organizatorek był zamysł propagowania polskiej współczesnej literatury dla dzieci oraz wskazania wychowawczych walorów lektur. Jednocześnie za ważny cel uznano wymianę doświadczeń nauczycieli, dzielenie się dobrymi praktykami oraz integrowanie środowiska szkolnego i przedszkolnego. W tym zakresie częścią projektu były także warsztaty metodyczne zorganizowane 27 lutego br.: „Przez teatr do serca dziecka”. Udział wzięło w nich 17 nauczycieli, którzy pogłębiali swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne dotyczące pracy z tekstem literackim, przygotowywania dzieci do występów, recytacji, interpretacji i impostacji.

Do konkursu zgłosiło się 30 dzieci, których recytację oceniało jury pod przewodnictwem pani Katarzyny Gurgul, aktora, reżysera, scenografa, instruktora teatralnego. W skład jury weszły także: pani Renata Wielgosz, instruktor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku, oraz pani Dorota Płaneta-Potępa, nauczyciel Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej. Przy dokonywaniu ocen brano pod uwagę: bezbłędność recytowanego tekstu, samodzielną recytację, poprawność artykulacyjną oraz oryginalność wykonania utworu.

W efekcie zmagań konkursowych wyłoniono zwycięzców w dwóch kategoriach. W grupie przedszkoli zwycięstwo przypadło dzieciom z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łysej Górze tj. Aleksandrze Smoleń, Aleksowi Klimkowi oraz Konradowi Rzepie.
Drugie miejsce zajęli wychowankowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Maszkienic: Liliana Rzucidło, Aleksandra Kukla oraz Wiktor Machota.
Trzecie miejsce przypadło w udziale reprezentantom Przedszkola Publicznego w Porąbce Uszewskiej: Izabeli Gurgul, Jakubowi Markowi oraz Adamowi Tyce.

Wśród uczniów klas pierwszych zwycięzcami zostali:Marlena Sadłoń, Szymon Szostak i Jakub Borowiec z Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej.
Na drugim miejscu znaleźli się: Hanna Witek, Magdalena Olchawa oraz Patryk Pabjan ze Szkoły Podstawowej Łoniowej.
Trzecie miejsce otrzymała reprezentacja Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej w osobach: Julia Jewuła, Aniela Rzepa oraz Kacper Grzyb.

Specjalną nagrodą, za szczególnie oryginalną interpretację jury postanowiło wyróżnić wychowawcę TRIA z Łysej Góry, panią Bożenę Czajkowską-Bugaj.

Całość konkursu uświetnił taniec grupy przedszkolaków, rodziców oraz opiekuna pani Elżbiety Batko,recytacja wiersza przez rodziców.

Dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna za zaangażowanie

GALERIA