II Gminny Konkurs "Mały Omnibus" 2018

II Gminny Konkurs "Mały Omnibus" 2018
Słownik języka polskiego podaje kilka znaczeń wyrazu „omnibus”. Jedno z nich mówi, że jest to człowiek mający wszechstronną wiedzę, specjalista z każdej dziedziny wiedzy. To założenie przyświecało nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej naszej szkoły, którzy podjęli się organizacji II Gminnego Konkursu Mały Omnibus, skierowanego do nauczania początkowego. 
Po eliminacjach na etapie szkolnym 10 kwietnia br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Porąbce Uszewskiej miał miejsce finał, do którego przystąpiło 23 uczniów z 8 szkół podstawowych gminy Dębno. Podczas konkursowych zmagań wykazać musieli się obszerną wiedzą z zakresu edukacji polonistycznej , matematycznej i przyrodniczej. Zadania miały formę testu wyboru.
 
Komisja Konkursowa oceniła poziom umiejętności uczestników jako bardzo wysoki i wyrównany. Po szczegółowej weryfikacji prac dokonano podsumowania przyznając następujące lokaty:
I   miejsce   Julia Derlaga           ZSP w Dębnie
II  miejsce   Zuzanna Bączek     ZSP w Łysej Górze
III miejsce   Filip Ćwikła             PSP w Sufczynie
IV miejsce   Karolina Machaj    ZSP w Maszkienicach
IV miejsce    Zuzanna Osak        PSP w Jaworsku
Ze względu na bardzo niewielkie różnice w punktacji dodatkowo wyróżnienia otrzymują:
           Jolanta Mirek       PSP w Sufczynie
           Nikola Sołtys       PSP w Porąbce Uszewskiej
           Natalia Widło      ZSP w Dębnie
           Szymon Florek     ZSP w Łysej Górze
           Adam Kukla        ZSP w Maszkienicach
           Izabella Jewuła    PSP w Jaworsku