Idą idą misie. Misie wierszownisie. Duety

Idą idą misie. Misie wierszownisie. Duety

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci  należy do ważnych zadań przedszkola oraz szkoły. W tej perspektywie szczególnej wagi nabiera właściwy dobór lektur dla wychowanków. Nauczyciel-wychowawca postawiony zostaje wobec dylematu: jakie lektury zaproponować najmłodszym? Które książki będą dla dzieci ciekawe, atrakcyjne a jednocześnie wartościowe? Jak pracować z najmłodszymi, aby zachęcić ich do poznawania pięknego świata literatury?

Z propozycją rozwiązań przedstawionych kwestii wyszły ponownie dwie instytucje – Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce Uszewskiej oraz Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie organizując  II  Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Idą, idą misie. Misie wierszownisie. Duety”,  skierowany do  wychowanków przedszkoli oraz uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z terenu gminy Dębno.

Ideą przewodnią przedsięwzięcia był zamysł propagowania polskiej współczesnej literatury dla dzieci oraz wskazywanie wychowawczych walorów lektur. Jednocześnie za ważny cel uznano wymianę doświadczeń nauczycieli, dzielenie się dobrymi praktykami oraz integrowanieśrodowiska szkolnego i przedszkolnego. W tym zakresie szczególnie przydatne okazały się zorganizowane w lutym br. warsztaty metodyczne podczas których pedagodzy poszerzali swoją wiedzę oraz  umiejętności w zakresie metod, form i środków  wspierających rozwijanie kompetencji teatralnych i recytatorskich najmłodszych uczniów i wychowanków. Zajęcia poprowadziła pani Katarzyna Gurgul, nauczyciel polonista, instruktor teatralny, reżyser i scenograf.

Efekty tej  pracy można było zaobserwować w trakcie występów konkursowych  dzieci, które zaprezentowały wysoki poziom umiejętności recytatorskich, oczarowały ekspresją oraz interesującą interpretacją.

Jury konkursowe przy ocenie występów najmłodszych aktorów brało pod uwagę:

  • bezbłędną znajomość tekstu,
  • samodzielną recytację,
  • poprawność artykulacyjną,
  • interpretację utworu, oryginalność wykonania (tempo dostosowane do treści wiersza, właściwą mimikę, zastosowanie gestu, rekwizytów itp.),
  • dostosowanie utworu do możliwości dziecka (wiek, temperament, upodobania itp.)

W kategorii dzieci przedszkolnych zwycięskie laury zdobyły Magdalena Olchawa oraz Hanna Witek z Przedszkola Publicznego w Łoniowej, przygotowane przez panią Aldonę Wzorek. Drugie miejsce zajęły Maja Jakubas i Oliwia Rzepka z Publicznego Przedszkola w Woli Dębińskiej, wychowanki pani Zofii Mleczko. Miejsce trzecie  przypadło ex quo Lidii Nalepa i Franciszkowi Kubali, przedszkolakom z Porąbki Uszewskiej, przygotowanym przez panią  Elżbietę Batko, oraz ich koleżankom z Łysej Góry  Milenie Grzebieniarz i Julii Jewuła, z którymi pracuje pani Aneta Sowa.

W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce przyznano  Zuzannie Bączek i Oliwierowi Sacha z Łysej Góry, przygotowanym przez panią Bożenę Czajkowską-Bugaj. Na drugim miejscu znalazły się Zuzanna Kubala i Oliwia Matras, uczennice pani Ewy Grobelny ze szkoły w Biadolinach Szlacheckich. Na miejscu trzecim uplasowali się uczniowie z Maszkienic  Emilia Gzyl i Kacper Kargol, wychowankowie pani Marii Wardzała.

Wszystkie dzieci uczestniczące w konkursie otrzymały nagrody książkowe ufundowane przez Wójta Gminy Dębno pana Wiesława Kozłowskiego oraz Dyrektora Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie, panią Barbarę Dagmarę Niziołek.

Organizatorkami przedsięwzięcia były: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Porąbce Uszewskiej – pani Danuta Łazarz oraz doradca metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie, jednocześnie nauczyciel Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej – pani Izabela Nadolnik.

GALERIA