I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka 2019

 I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka 2019
Serdecznie zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Stanisława Jopka. Na przełomie września i października 2019r. odbędą się Przesłuchania Regionalne w każdym województwie. 
W programie Konkursu znajdują się utwory z repertuaru Zespołu. Uczestnicy występować będą w czterech kategoriach wiekowych: 9-14 lat, 15-19 lat, 20-25 lat oraz 26+. Zwycięzcy przesłuchań regionalnych zostaną zaproszeni do II Etapu, który odbędzie się w siedzibie Zespołu „Mazowsze” w Otrębusach. Laureaci Konkursu wystąpią podczas Koncertu Galowego wraz z chórem, orkiestrą i baletem Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze im. T. Sygietyńskiego „Mazowsze”.
Harmonogram konkursu:
• Termin zgłoszeń do konkursu mija 16 września 2019 r.,
• Informacje, karta zgłoszenia na stronie www.mazowsze.waw.pl zakładka Konkurs Wokalny im. St. Jopka,
28.09-13.10.2019 PRZESŁUCHANIA REGIONALNE w całej Polsce,
7-8 października 2019 – PRZESŁUCHANIA REGIONALNE dla Małopolski w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu,
23-26.10.2019 – II Etap Konkursu wraz z Koncertem Galowym w Otrębusach pod Warszawą, Siedziba PZLPiT „Mazowsze”.