Gminny Konkurs Pastorałek i Kolęd Bożonarodzeniowych - Łysa Góra 2018

Gminny Konkurs Pastorałek i Kolęd Bożonarodzeniowych - Łysa Góra 2018
W dniu 11.01.2018 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łysej Górze odbył się po raz osiemnasty Gminny Konkurs Pastorałek i Kolęd Bożonarodzeniowych ’Łysa Góra 2018.
Organizatorami konkursu byli: Dębińskie Centrum Kultury /Włodzimierz Gurgul/ oraz Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łysej Górze /Artur Potępa/.
W konkursie wzięło udział 41 osób ze szkół i przedszkoli z terenu gminy Dębno.
Po wysłuchaniu kolęd i pastorałek zaprezentowanych przez uczestników konkursu Komisja Artystyczna dokonała oceny według następujących kryteriów:
- dobór repertuaru,
- interpretacja,
- intonacja,
- ogólny wyraz artystyczny.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody w postaci świątecznych paczek ufundowanych przez Dębińskie Centrum Kultury.
PROTOKÓŁ