Gminne Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Gminne Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W niedzielę 1 marca odbyły się w naszej gminie uroczystości związane z Narodowym Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem sprawował Wójt Gminy Dębno Pan Wiesław Kozłowski, a organizatorem było Dębińskie Centrum Kultury. W tym roku uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Biadolinach Radłowskich. Następnie odbył się marsz pamięci pod tablicę pamiątkową por. Kazimierza Rzepki w Biadolinach Szlacheckich, którego 105 rocznica urodzin przypada właśnie 1 marca. Obecne były delegacje pocztów sztandarowych ze szkół z terenu naszej gminy: z Biadolin Szlacheckich, Sufczyna, Woli Dębińskiej i Łoniowej. Wieńce złożyli przedstawiciele władz różnego szczebla. W imieniu wiceminister zdrowia, poseł na Sejm Pani Józefy Szczurek – Żelazko, list pamiątkowy odczytała i złożyła wieniec pracownik biura poselskiego. Władze samorządowe Gminy Dębno reprezentował i złożył wieniec wójt gminy Pan Wiesław Kozłowski wraz z zastępcą wójta Panem Jackiem Szklarzem, skarbnik gminy Panią Barbarą Armatys, oraz radni gminy, Panowie: Marek Łośko, Grzegorz Kłusek, Karol Piwowarski. Obecna była też radna powiatu brzeskiego Pani Marta Kulig. Wiązanki złożyły też dyrekcje szkół z Biadolin Szlacheckich i Woli Dębińskiej. Obecni byli także członkowie rodziny porucznika Kazimierza Rzepki, którzy złożyli wieniec pod tablicą. Następnie odbyła się część artystyczna w Wiejskim Domu Ludowym, na którą złożył się koncert „Tobie Polsko” – w wykonaniu wokalistów Dębińskiego Centrum Kultury. Wzruszające utwory zaśpiewały Kamila Roczniak i Natalia Sumara, które przygotowywały się do występu pod okiem Pani Sylwii Pasek, która także wystąpiła na scenie. Aranż słowny (wiersze Herberta i życiorysy wybranych „Wyklętych”) popełniła Weronika Batko, znana z roli sanitariuszki „Inki” w spektaklu „Wyklęci” Dębińskiego Centrum Kultury. Koordynacją wydarzenia zajął się dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury Łukasz Przybyło. 
Dziękujemy Państwu za udział, wszystkim zaangażowanym we współpracę za pomoc w organizacji przedsięwzięcia. W szczególności Wójtowi Gminy Dębno Panu Wiesławowi Kozłowskiemu sołtys Biadolin Szlacheckich Pani Barbarze Boguszewskiej, Pani Małgorzacie Derus. Pięknie dziękujemy Kołu Gospodyń Wiejskich z Biadolin Szlacheckich na czele z Panią Teresą Niedojadło. Dziękujemy także Państwu Jamer, rodzinie porucznika Kazimierza Rzepki ps. "Ognik" za udostępnienie pamiątek rodzinnych. Wierzymy, że upamiętnienie postaci Kazimierza Rzepki będzie na trwałe wpisane w kalendarz oficjalnych wydarzeń w Gminie Dębno. Podczas uroczystości nastąpiło także otwarcie wystawy poświęconej postaci por. Kazimierza Rzepki ps. „Ognik” oraz „Żołnierze Wyklęci 1944-1963” ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej.

GALERIA