Ferie zimowe w DCK 2020

Ferie zimowe w DCK 2020

Ferie zimowe w gminie Dębno już coraz bliżej. Niezależnie od warunków pogodowych, dzieci oraz młodzież mogą ciekawie i pożytecznie spędzić wolny czas uczestnicząc w półkolonii organizowanej przez Dębińskie Centrum Kultury.

Zapraszamy dzieci od lat 6, uczniów szkół podstawowych na FERIE ZIMOWE realizowane w Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi w terminie od 27 stycznia do 7 lutego 2020 (od poniedziałku do piątku) w godz. 9:00 - 15:00. Podczas ferii uczestnicy wezmą udział w animacjach rekreacyjno-ruchowych, grach terenowych, warsztatach artystycznych (teatralnych, plastycznych, muzycznych). Dodatkowym urozmaiceniem będą wyjazdy i spotkania profilaktyczne. Do dyspozycji uczestników będą odpowiednio wyposażone sale: muzyczna, taneczna, plastyczna, komputerowa, bilardowo - klubowa. Zapewniamy: fachową opiekę, atrakcyjny program zajęć, dobrze wyposażone pracownie, drugie śniadanie.

Warunkiem udziału w zajęciach jest uregulowanie opłaty w wysokości 70zł za 1 tydzień w terminie do 15.01.2020 r. oraz uzupełnienie karty kwalifikacyjnej.

PŁATNOŚĆ MOŻNA UREGULOWAĆ PRZELEWEM NA KONTO:
Dębińskie Centrum Kultury
Jastew 13, 32-852 Dębno

72 9453 0009 0030 0300 1687 0001
w tytule: imię i nazwisko uczestnika, półkolonie feryjne, wskazanie tygodnia

Zapisy na zajęcia przyjmowane będą od 2 stycznia 2020 r.

Szczegółowe informacje w sekretariacie Dębińskiego Centrum Kultury oraz pod numerem telefonu 14/ 66 58 661.

KARTA UCZESTNICTWA DO POBRANIA - TUTAJ  (kartę należy uzupełnić w pkt. II, podpis rodzica na każdej ze stron)