Debata w ramach ogólnopolskiego projektu "Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej" 2017

Debata w ramach ogólnopolskiego projektu "Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej" 2017

18 maja w Domu Ludowym w Maszkienicach odbyła się debata w ramach ogólnopolskiego projektu "Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej". Debaty odbyły się w ponad 50 miejscowościach w Polsce w tygodniu 15-21 maja. Projekt ten ma na celu wywołanie dyskusji nad rozwojem małych społeczności. Organizatorzy na miejsce dyskusji wybrali biblioteki, ponieważ są one nie tylko lokalnym centrum informacji i wiedzy, ale również przestrzenią spotkań.
Projekt „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej” został objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
W naszej lokalnej debacie uczestniczyło 16 osób z różnych środowisk z całej gminy Dębno – byli przedstawicie samorządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy. Debata miała formę warsztatu – podzieliliśmy się na dwie grupy, w obrębie których pracowaliśmy i dyskutowaliśmy. Każda grupa miała określić czynniki, które są istotne dla stworzenia wspólnoty, a następnie wybrać trzy najważniejsze. Jedna grupa uznała, że najważniejsza są wspólne wartości, wspólne zainteresowania, a także wspólne terytorium. Druga grupa natomiast jako najważniejsze czynniki określiła świadomość potrzeb, wspólne działania i wspólna kultura. Następnie każda z grup wyłoniła „wzmacniacze”, dzięki którym można wesprzeć czynniki, które łączą wspólnoty. Grupy stwierdziły, że aby tworzyć dobrą wspólnotę, ważne są spotkania międzypokoleniowe, wspólne cele, dobry lider, tworzenie organizacji i stowarzyszeń, wspólne cele, wypracowanie kanałów komunikacji.
Przy ciastku, herbacie i wśród cudownego zapachu bzu czas upłynął niezwykle przyjemnie. Myślę, że nikt ze spotkania nie wyszedł zawiedziony – a wprost przeciwnie – uczestnicy nie spodziewali się, że debata będzie tak ciekawa i będzie miała tak interesującą formę, a także będzie realną przestrzenią do prowadzenia konstruktywnych dyskusji.
Za obecność i aktywny udział serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom dyskusji!
Nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem debaty czuwała pani moderator – Teresa Jankowska, której serdecznie dziękujemy za obecność :-)
Organizatorami wydarzenia były Biblioteki z terenu Gminy Dębno
GALERIA