Angielski dla dorosłych


Dębińskie Centrum Kultury zaprasza na kurs języka angielskiego od podstaw.
Kurs przeznaczony nie tylko dla osób rozpoczynających naukę języka ale też dla tych, którzy chcą powtórzyć i utrwalić poznany już materiał. 

Cele zajęć:
● przygotowanie uczestników do efektywnego porozumiewania się w języku obcym
● kształcenie sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu
● kształcenie zdolności posługiwania się językiem w piśmie
● rozwijanie świadomości językowej, pewności, płynności i poprawności

Harmonogram zajęć angielskiego dla dorosłych, młodzieży w roku szkolnym 2019/2020


Aby móc uczestniczyć w zajęciach muzyczno-językowych niezbędne jest:
- zgłoszenie kandydata zajęć w sekretariacie Dębińskiego Centrum Kultury pokój nr 23 
(osobiście lub pod numerem tel. 14/66 58 661)
- wypełnienie karty uczestnictwa
- uregulowanie opłaty za zajęcia


KARTĘ UCZESTNIKA ZAJĘĆ MOŻNA POBRAĆ TUTAJ