29. KRAKOWIACZEK - Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego 2018

29. KRAKOWIACZEK - Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego 2018

Największa impreza folklorystyczna (w kategorii dziecięcej) w Małopolsce. Przegląd swoim zasięgiem obejmuje region Krakowiaków Wschodnich, Zachodnich, Pogórza Ciężkowickiego i pogranicza krakowsko-rzeszowskiego. Do Łoniowej przyjeżdżają mali tancerze i muzycy, którzy umiłowali i pielęgnują najcenniejsze wartości i tradycje folkloru dziecięcego regionu krakowskiego.
 Poprzez swoje występy pragną zainteresować inne dzieci tradycyjnym muzykowaniem, śpiewaniem, tańcem ludowym oraz zaszczepić w nich szacunek i umiłowanie kultury ludowej swojej małej ojczyzny. Występy poddawane są wnikliwej ocenie Komisji Artystycznej. Wymagane jest, aby zespoły prezentowały programy oparte na folklorze regionu, z którego pochodzi zespół z muzyką „na żywo”. Kategorie zespołów: zespoły prezentujące formy autentyczne, zespoły prezentujące formy opracowane artystycznie, dziecięce kapele ludowe. Laureat przeglądu zostaje zakwalifikowany do udziału w Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce. Barwne programy prezentowane przez zespoły dają możliwość niekonwencjonalnego spędzenia wolnego czasu dla szerokiej grupy odbiorców.

PROGRAM GODZINOWY >>POBIERZ<<