29. KRAKOWIACZEK - Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego

29. KRAKOWIACZEK - Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – Biuro Organizacyjne w Tarnowie wspólnie z Dębińskim Centrum Kultury uprzejmie informuje, że w dniach 9 i 10 czerwca 2018r. w Amfiteatrze letnim w Łoniowej, gm. Dębno, pow. brzeski - został zaplanowany 29. KRAKOWIACZEK - Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego.

Warunkiem udziału w Przeglądzie i przystąpienia do konkursu jest przesłanie do dnia 7 maja 2018 r. na adres:

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - Biuro Organizacyjne w Tarnowie
Rynek 16, 33-100 Tarnów

z dopiskiem: KRAKOWIACZEK

dokładnie i czytelnie wypełnionych oryginalnych kart zgłoszeń, lub zeskanowanych kart (opatrzonych stosownymi podpisami i pieczątkami) na adres mailowy: b.rompala@mcksokol.pl.
Regulamin i karty zgłoszeń można również pobrać na stronie internetowej: www.mcksokol.pl.

REGULAMIN
PISMO PRZEWODNIE
Karta ZGŁOSZENIA - kapela ludowa
Karta ZGŁOSZENIA - instrumentalista
Karta ZGŁOSZENIA - zespół